Carwashes

Wasstraat, Roll-over of Self-carwash? Wij staan klaar met ons advies en begeleiden u op maat.

"

SERVICERUIMTE

Apparaten in RVS om uw serviceruimte in te richten

"

BETAALSYSTEMEN

Koppel uw carwash aan onze digitale betaalsystemen

"

REINIGINGSPRODUCTEN

Universele chemielijn geschikt voor alle wasinstallaties.

"

WATERHUISHOUDING

Verplicht door de overheid indien je meer dan 1.500 m3 water op jaarbasis gebruikt.

"

Privacyverklaring

Privacy policy

Deze Privacy policy bevat belangrijke informatie over de volgende zaken:

 • welke Persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden op www.pro-wash.be, www.scanandwash.be (de “Website”) en de Scan&Wash Applicatie (de “Applicatie”);
 • de maatregelen om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te verzekeren en
 • de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Pro Wash wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”) volgens de Europese verordening 2016/679 .

WE ZORGEN GOED VOOR UW PERSOONSGEGEVENS

Eerst en vooral houdt Pro-Wash zich eraan om uw Persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

 • duidelijkheid
 • doelbinding
 • opslagbeperking & gegevensminimalisatie
 • juistheid
 • confidentiality integrity availability, waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

WE VERWERKEN UW PERSOONSGEGEVENS OP EEN BEWUSTE MANIER

Uw Persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

 • contract uitvoeren
 • wettelijke bepaling
 • vitaal belang
 • algemeen belang
 • gerechtvaardigd belang

TOEPASSELIJKHEID

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking en doorgifte van Persoonsgegevens door Pro-Wash via de Website en via de Applicatie. Door de Website of de Applicatie te gebruiken en uw Persoonsgegevens mee te delen gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Persoonsgegevens

Door onze Website of de Applicatie te gebruiken, verzamelt en verwerkt Pro Wash uw gegevens. Sommige aspecten van deze gegevens kwalificeren als Persoonsgegevens. Pro Wash verzamelt Persoonsgegevens via volgende kanalen:

 • Persoonsgegevens die u zelf invoert op de Website of in de Applicatie: bijvoorbeeld contactgegevens bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, of accountgegevens in de Applicatie;
 • Persoonsgegevens verzameld door Pro Wash bij gebruik van de Website of de Applicatie: bijvoorbeeld door het gebruik van cookies of bij de verwerking van een betaling.

Pro Wash kan de volgende Persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen in deze Privacyverklaring:

 • Naam;
 • contactinformatie (bv. adres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • technische gegevens (bv. IP-adres); en
 • commerciële gegevens (bv. Facturatiegegevens, adres, rekeningnummer).

Doel van de verwerking

Pro Wash zal uw Persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden als Verantwoordelijke van de verwerking:

 • administratie met betrekking tot commerciële acties en gebruik van de Applicatie en Website;
 • direct marketing via de klassieke kanalen (e-mail, telefoon,…): Pro Wash kan uw Persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van evenementen en zijn dienstverlening. U geeft hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming, maar deze kan u steeds bij eenvoudig verzoek intrekken;
 • technische ondersteuning en opvolging van uw gebruik van de Website en de Applicatie om uw gebruikservaring te verbeteren.

DOEL EN RECHTMATIGHEID

Pro-Wash zal enkel en alleen de noodzakelijke Persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat Pro-Wash alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, Pro-Wash voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door Pro-Wash verwerkte Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, licentie op naam, …). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de AVG-wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Omdat Pro-Wash u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailingen niet meer ontvangt.

Prospecten via de website kunnen aangeven of zij gemaild willen worden, door een vinkje te plaatsen bij het contactformulier op onze website.

Indien Pro-Wash om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

DUURTIJD

Pro Wash zal uw Persoonsgegevens bewaren en verwerken tot u uw toestemming intrekt om Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze Privacy Policy of, indien Pro Wash de Verwerker is, tot de contractuele relatie met de Verantwoordelijke (of Verwerker) van de verwerking beëindigd wordt.

ONS VISITEKAARTJE MET ALLE NODIGE INFORMATIE

Pro-Wash is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Pro-Wash? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke   A.C.S. Pro-Wash
Maatschappelijke zetel                    Europark-Oost 36, 9100 Sint-Niklaas
+32 (0)3 722 03 05
Verantwoordelijke GDPR              A.C.S. Pro-Wash – info@pro-wash.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval GBA. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.
Toezichthoudende autoriteit     GBA – Privacy Commissie
Contactgegevens                              Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
Commission(at)privacycommission.be

Pro-Wash is in sommige gevallen ook verwerker van Persoonsgegevens waarvan klanten van Pro-Wash verwerkingsverantwoordelijke zijn. Pro-Wash is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

WIJ LUISTEREN NAAR UW VRAGEN

U kunt bij Pro-Wash als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

 • inzage
 • rectificatie
 • wissen
 • beperking
 • overdraagbaarheid
 • bezwaar
 • profilering weigeren

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren. Dit kan via eenvoudig verzoek naar info@pro-wash.be

COOKIES

WAT ZIJN COOKIES?

(bron: website Privacy Commissie)

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

WAAROM GEBRUIKEN WE COOKIES?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die u bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.
Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Welke cookies worden gebruikt op deze website?

Functioneel

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.
Onze website gebruikt cookies voor:

1 het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling, het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.

Zie hieronder een lijst met de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Statistieken

Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google Analytics als derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.
Wij gebruiken cookies voor:

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 3. Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 5. het optimaliseren van de website

Social media

Dit zijn cookies om de inhoud van onze website te delen via social media.
De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.
Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

1 Ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Pro-Wash heeft daar geen invloed op.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Youtube

Interesses

Dit zijn cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina.
Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die worden getoond.
Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van onze websites die u bezoekt op internet een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud en de advertenties op onze website aan voor verschillende groepen klanten. Zo kan u bijvoorbeeld op basis van uw surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in voetbal’. Deze groep krijgt vervolgens uiteraard andere advertenties te zien dan het segment ’vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.
Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen uw interesses te vinden. De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.
Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op uw interesses.
Deze cookies maken het mogelijk dat:

1 de websites uw bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van uw interesses

Overige/ onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

HOE ZIE IK WELKE COOKIES GEÏNSTALLEERD ZIJN EN HOE VERWIJDER IK DEZE?

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.
Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.
Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.